غزلهای دلنشین شعر فارسی ، قدیم و معاصر

فلسفه ی وجودی این وبلاگ گشودن در ي به سمت غزل است ، فقط وفقط غزل های ناب

 

فنون غارت ، رسوم یغما

 

 

زهی مثالی که چون جمالت ، نبسته نقشی زمانه زیبا

 

بخنده شیرین ، ببذله شکّر، بغمزه لیلی ،  بعشوه سلمی

 

قدم برون نه چووقت آن شد ، که درگلستان زفیض باران

 

روان شودجوزاشک وامق ، وزآن دمد گل ، چوروی عذرا

 

سرود عیش و شراب باقی ، صفای باغ و جمال ساقی

 

از این  فزونتر مدار امید ، وز این نکوتر مکن  تمنّا

 

چه سود زاهد ملامت من ، وزاین نصیحت توراچه حاصل؟

 

اگر به فکرمنی دعا کن ، که ناشکیبی شود شکیبا

 

قرین دردم ، رفیق محنت ، زراحت ورنج من چه پرسی

 

که پهلوی من نمی شناسد ، زخاک بستر، زخاره خارا

 

فلک که دارد چنین خرابم ، ربوده ازدل توان و تابم

 

چوترک مستی بتان ندانند ، فنون غارت ، رسوم یغما

 

توماه فارغ زمهرخوبان ، چه باک داری زمحنت من

 

مقیم ساحل چرا نخندد ، به اضطراب غریق دریا

 

گرفته نازت به عجزما خو ، وگرنه با ما تو راچه نسبت

 

یکی فقیر و یکی توانگر، یکی ضعیف و یکی توانا

 

بقدچوسروی،به رخ چوماهی،به مصرخوبی کنون توشاهی

 

کرشمه ای کن چو تازه خواهی ، روان یوسف ، دل زلیخا

 

یکی به کامش همیشه دوران ، یکی نصیبش زبخت حرمان

 

تو را گمان این که قاصرآید ، ز فکر نادان خیال  دانا

 

صلای عیش وصفای محفل ، ستاده ساقی نشسته خوشدل

 

به خنده آن مه چنانکه ساغر ، به گریه عاشق چنانکه مینا

 

 

 

مولانا عاشق اصفهانی

 

نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:31 توسط محمد بهرامی اصل| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت